8.B Koumes Kvído

Dne 10. 5. naše třída navštívila ZŠ Horní, kde pro nás studenti z Pedagogické fakulty měli připraveny zajímavé pokusy z fyziky na různá témata.
Optika: Zde nás zaujaly optické klamy a jevy, zjišťovali jsme svůj barvocit, pracovali jsme s luxmetrem, který se používá ke zjištění intenzity světla.
Elektřina: Na tomto stanovišti jsme si změřili a potom spočítali, kolik nás stojí ohřátí určitého množství vody.
Termika: Zapalovali jsme vatu a zjišťovali jsme její následnou hmotnost.
Odhadování veličin: Odhadovali jsme hmotnosti různě těžkých válečků a seřazovali jsem je od nejlehčích po nejtěžší. Také jsme měřili rozměry místnosti pomocí laserového měřidla délky a počítali objem místnosti.
autor: žáci 8.B