ALUMINÁTOR – soutěž ZŠ ve sběru hliníku

Tři…, dva…., jedna…., …teď! Jíš jogurty? Piješ ty nebo někdo z tvého okolí nápoje v plechovkách? Nejen tebe hledáme! Žáci školy se nově zapojili do soutěže ve sběru hliníku. Stačí jen, když čistá víčka, sešlápnuté plechovky a popřípadě další výrobky z hliníku doneseš do konce května do školy do připravených sběrných nádob. Věříme, že se do sběru hliníku zapojí co nejvíce žáků i jejich rodičů. Pro třídu, která sesbírá prokazatelně nejvíce hliníku, máme připravené malé překvapení. Více informací u pana J. Pospíchala.