Konverzační soutěž v německém jazyce

V pondělí 10. prosince proběhne školní kolo německé olympiády pro vybrané žáky z 6. až 9. tříd. Soutěžit budeme v kategoriích I. A, II. A a případně II. C (viz Propozice).
Další postupová kola organizuje taktéž naše škola. Okresní kolo se bude konat dne 5. února a krajské kolo dne 8. března.
Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů.
autor: Mgr. Eva Vondráková