Krajské kolo německé konverzační soutěže

Ve čtvrtek 21.3. jsme na naší škole pořádali krajské kolo německé olympiády pro kategorie ZŠ 2 a VG 2. Soutěže se zúčastnili zdatní němčináři do patnácti let, kteří reprezentovali své základní a střední školy. Novinkou byl letos poměrně náročný text s řadou úkolů k testování porozumění i schopnosti vyjádřit se k obsahu písemně. V další části na žáky čekal rozhovor s porotou, kterou tradičně obohatili rodilí mluvčí. 
Vítězové obou kategorií budou náš kraj reprezentovat v ústředním kole v Praze a jsme moc rádi, že vítězkou kategorie pro základní školy se stala naše žákyně z 9.B, které gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí v dalším kole.
autor: Eva Vondráková