Naše škola vydává ISIC průkazy

Milí žáci, vážení rodiče, rozhodli jsme se nabídnout vám vydání ISIC průkazů pro školáky. Aktuálně nabízíme průběžné vydávaní karet všem žákům školy. Termíny vydání karet těmto žákům budou sděleny rodičům individuálně. Rodiče žáků budoucích prvňáčků budou osloveni prostřednictvím třídních učitelů.

Bližší informace k vydání karty ISIC pro školáky naleznete v dopise, který můžete přečíst zde.

ISIC Školák je speciální průkaz pro žáky základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO. Průkaz ISIC Scholar je možno získat přes naši školu. Všichni držitelé tohoto průkazu mohou využít stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC.

Děkujeme. Těšíme se, že postupně budou všichni žáci naší školy mít identifikační průkaz, který se hodí i při cestování, pro slevy v obchodech … více v přílohách a na internetu – Průkaz ISIC ŠKOLÁK

S pozdravem Libor Tománek