Naše škola vydává ISIC průkazy

Milí žáci, vážení rodiče, rozhodli jsme se nabídnout vám vydání ISIC průkazů pro školáky. S ohledem na skutečnost, že v Brně patříme k prvním základním školám, které ISIC karty nabízejí a skutečnost, že kartu lze využívat jako čipovou kartu ve školní jídelně, přičemž I pro ŠJ Kounicova se jedná o první školu, která začne karty ISIC používat, naplánovali jsme postupný náběh vydávání karet. V první vlně jsme nabídli vydání karet žákům 6. – 8. ročníku. Ve druhé vlně jsme oslovili zbývající žáky školy. Aktuálně nabízíme průběžné vydávaní karet všem ostatním žákům školy. Termíny vydání karet těmto žákům budou sděleny rodičům individuálně. Rodiče žáků budoucích prvňáčků budou osloveni prostřednictvím třídních učitelů.

Bližší informace k vydání karty ISIC pro školáky naleznete v dopise, který můžete přečíst zde.

ISIC Školák je speciální průkaz pro žáky základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO. Průkaz ISIC Scholar je možno získat přes naši školu. Všichni držitelé tohoto průkazu mohou využít stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC.

Děkujeme. Těšíme se, že postupně budou všichni žáci naší školy mít identifikační průkaz, který se hodí i při cestování, pro slevy v obchodech … více v přílohách a na internetu – Průkaz ISIC ŠKOLÁK

S pozdravem Libor Tománek