Nová příležitost na Antonínské

Základní škola Antonínská splnila náročné podmínky pro udělení povolení pořádat pro své žáky mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku DSD I (Německý jazykový diplom). Tuto zkoušku garantuje Konference ministrů školství spolkových zemí SRN a organizuje česká pobočka německé Centrály pro zahraniční školství (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – ZfA).
V rámci programu rozšířené výuky cizích jazyků, který nabízíme, tak umožníme našim žákům absolvovat základní školu s úspěšně složenou vysoce kvalitní a prestižní certifikační zkouškou na úrovni A2/B1, přičemž úroveň B1 je úrovní maturitní zkoušky. Certifikaci DSD I poskytujeme našim žákům zdarma.
Po třech pražských školách a škole v Ústí nad Labem jsme se tak stali teprve pátou tzv. DSD základní školou v České republice.
Německý jazykový diplom se skládá ze dvou částí: písemné a ústní, které jsou vykonávány ve dvou samostatných termínech, jež jsou pevně stanoveny pro všechny zahraniční školy. Písemná část, hodnocená v Německu, obsahuje tři složky: porozumění čtenému textu, poslech a souvislý písemný projev. Pro ústní část, organizovanou a hodnocenou školou, si žáci připraví prezentaci zvoleného tématu. Zkušební komisi tvoří proškolení vyučující německého jazyka a rodilý mluvčí – odborný poradce ZfA.
První zkouška proběhne ve školním roce 2020/21 a je určena pro žáky devátých tříd. Prvními kandidáty se tudíž mohou stát žáci současných osmých tříd, kterým přejeme, aby svou novou příležitost zdárně využili.

Autor: Mgr. Eva Vondráková, ZŠ a MŠ Antonínská