Přihlášení na turnaj ke Světovému dni logiky

Zveme všechny zájemce k přihlášení se na turnaj ke Světovému dni logiky na logika.zsantoninska.cz. Na těchto stránkách najdete i bližší informace o loňském ročníku a o plánované akci, která se uskuteční 13. 1. 2024 a je určena dětem i dospělým.

Videopozvánka.