Projektový den Be the change (AIESEC), podruhé

V pondělí 22.5. se v naší škole konal projektový den Be the change. Jde o projekt, jehož smyslem je rozšiřovat povědomí žáků o Cílech udržitelného rozvoje (OSN) a zároveň je učit být přínosnou součástí společnosti. Žáky propojuje se studenty odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemí, a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Tentokrát za námi přijely 2 vysokoškolské studentky z Kolumbie a Kazachstánu. Přihlášení žáci 2.stupně, kterým není téma životního prostředí lhostejné, se o zemích dozvěděli spoustu zajímavých i překvapivých skutečností. Ochutnali místní tradiční pokrmy, kolumbijský kukuřičný chléb Arepas či kazašský chléb Shelpek. Studentky je seznámily s udržitelnými cíli (SDGs), kterých je dohromady 17 a 196 zemí světa se zavázalo tyto cíle do roku 2030 postupně rozvíjet.

Společně s účastníky diskutovali o vybraných problémech, se kterými tyto dvě země bojují. Studentka z Kolumbie se zabývala Kvalitním vzděláním pro všechny, ne jenom pro ty majetné. Studentka z Kazachstánu si zvolila za cíl Klimatická opatření, a to proto, že vnímá fosilními palivy znečištěné prostředí své země velmi negativně. Závěrem projektu žáci ve skupinách prezentovali čerstvě nabyté informace před ostatními, následoval prostor pro zajímavé otázky a zkušenosti zahraničních účastnic s českou kulturou.

Velké poděkování patří panu asistentovi z 8.A za krásné fotografie a studentům na praxi z Pedagogické fakulty MU za pomoc s organizací.

Po celou dobu projektu byla komunikačním jazykem angličtina. Žáci si znovu vyzkoušeli a potvrdili smysl svého snažení nejen v hodinách anglického jazyka.

Autor: Mgr. Monika Prokopová Štachová