Sportovní den – změna termínu

Termín konání sportovního dne se přesouvá z 30. září na 7. října.