Svět očima mladých vědců

V minulém týdnu se některé třídy z 2.stupně účastnily výukového programu zaměřeného na zkoumání a pozorování přírody, především pak na půdu a ovzduší. Program trval pět vyučovacích hodin, během kterých si žáci  nejprve zopakovali klíčové znalosti, prošli informace, které znají nebo se nově dozvěděli, poté vyzkoušeli, experimentovali, měřili, pozorovali, hodnotili a vžili se do rolí mladých vědců. Aktivity se odehrávaly v učebně i venku. Na závěr proběhla s lektory diskuse a zpětná vazba, při které žáci mohli sdílet své pocity dojmy a připomínky. Děkujeme všem, kteří se na programu podíleli.
autor: Jaromír Pospíchal