Vzdělávací blok zaměřený na energie

Žáci 9. ročníků v závěru školního roku absolvovali vzdělávací blok zaměřený na energie. Zúčastnili se virtuálních exkurzí v Jaderné elektrárně Dukovany a výroby energie z alternativních zdrojů. Získané vědomosti uplatnili v závěrečných soutěžích a byli odměněni drobnými cenami. Na závěr celého bloku své znalosti doplnili při přednášce Energie budoucnost lidstva.
Všechny akce zaštiťoval ČEZ.