Prázdniny skončily, děti se vrátily do školy. Poprvé přišli do školy v doprovodu svých rodičů prvňáčci. Sami sledovali vlastní proměnu v žáky poněkud vyjukaně, v očích jejich rodičů se zračila očekávání. Prvňáčci byli přivítáni pedagogy školy, našimi deváťáky a pozdravit je přišli náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje p. Mgr. Ing. Taťána Malá, krajská radní p. JUDr. Jana Pejchalová a zastupitel MČ Brno-střed p. David Aleš.

Přejeme našim žákům, aby jim práce ve škole dělala radost.

Ve dnech 1.-2.9.2017 proběhl na naší základní škole seminář Emoční sebeobrana pro učitele.

Emoční sebeobrana je klíčem ke zdravému prožívání emocí. Systém vytvořený Martinem Sedláčkem a Lukášem Radostným umožňuje osvojit si principy úspěšného zvládání emočně náročných situací, které přináší osobní i pracovní život. Emoční sebeobrana učí, jak nakládat s emocemi, aby nebyly něčím, co je třeba potlačovat.

Seminář pro pedagogické pracovníky školy bylo možné zrealizovat díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha.

Dne 23. května se naši sedmáci účastnili venkovní poznávací hry Expedice Evropa 2017. V areálu parku okolo hradu Špilberk prozkoumávali evropské země a plnili úkoly na celkem šesti stanovištích. Vedli si výborně, za což sklidili velkou pochvalu od pořadatele akce – Eurocentra Brno. Více ve Fotogalerii.

Na naší škole se zápis uskuteční ve dvou termínech:

7. dubna 2017 v době od 14.00 h do 18.00 h a 8. dubna 2017 v době od 9.00 h do 12.00 h.

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v pátek 24.3.2017 v době od 8.00 do 12.00 h, v odpoledních hodinách v době od 14.00 do 16.00 h. Bližší informace k průběhu zápisu naleznete je v rubrice Měsíčník – Únor.