Zaměstnanci ZŠ a MŠ

Všem žákům a zákonným zástupcům za celý tým ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. přeji úspěšný školní rok 2023/24.
Mgr. Libor Tománek, ředitel školy