Albeř 2019

Na konci školního roku se zpravidla pořádají školní výlety a školy v přírodě. Stejně je to i na naší škole. Žáci čtvrtého ročníku jeli tentokrát navštívit vzdálenější krajinu – jižní Čechy, oblast České Kanady. Cestovali vlakem. Strávili společně celý týden se staršími spolužáky, kterými byla tato akce doplněna. Hodně si vzájemnou spolupráci chválili. Učili se poznávat přírodu nejrůznějšími smysly, hráli hry, koupali jsme se v nedalekém rybníce Osika. Čas zbyl i na oblíbenou přehazovanou nebo vybíjenou. Už se těšíme na další společnou akci.
autor: Mgr. Jaromír Pospíchal