Další vzdělávání v SRN

Ve dnech 7.-13. listopadu se dvě vyučující i díky zařazení naší školy mezi tzv. DSD školy zúčastnily prestižního semináře ve Wiesnecku, který se nachází v Bádensku-Würtembersku.

Obsahem semináře byla řada zajímavých přednášek a workshopů k metodice a didaktice výuky německého jazyka. Přínosná byla i návštěva univerzity ve Freiburgu a exkurze do blízkého Schwarzwaldu.

Zpráva v německém jazyce zde
autor: Eva Vondráková