Klimatýden

V týdnu od 17. do 21. června se žáci naší školy ze 6.A spolupodíleli na realizaci projektu „Aktivizace žáků ve vzdělávání ke klimatu“. Tento projekt měl za cíl nejen seznámit žáky s fakty o klimatické změně, příčinami, důsledky a dopady, ale zejména jim nabízel možnost společně plánovat, společně realizovat a společně reflektovat veškeré činnosti, které vedli k realizaci vlastního nápadu.
Výstupem bylo navrhnout svůj žákovský projekt, který bude mít pozitivní dopad klimatickou změnu.
Děkujeme Lipce – školskému zařízení pro EVVO a jejím zaměstnancům, kteří nám věnovali svůj čas, úsilí, znalosti a dovednosti. Děkujeme také všem zapojeným žákům a pedagogům naší školy.
Děti pochopily, že cesta od „nápadu“ k realizaci je mnohdy velmi dlouhá a klikatá. Již nyní se těšíme na další podobné výzvy.
autor: Jaromír Pospíchal