SCATE výsledky

I v tomto školním roce naši deváťáci absolvovali testování SCATE, které ukazuje úroveň jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).
Testy letos v ČR absolvovalo přes 12 200 žáků z více jak 340 ZŠ a víceletých gymnázií a ani tentokrát naši absolventi nezklamali. Z 41 žáků 9. ročníku dosáhlo 8 žáků úrovně A2 očekávané na konci ZŠ,  13 žáků úrovně B1 a 16 žáků úrovně B2. 1 žák dosáhl úrovně C1. V přiložené tabulce vidíte výborné umístění naší školy v rámci celostátního srovnání.  Všichni se těšíme ze skvěle odvedené práce a našim úspěšným absolventům blahopřejeme!
autor: Mgr. Kateřina Svobodová za vyučující AJ