Projekt Edison

Od 1.10. – 5.10. 2018 proběhne na naší škole již 3. ročník mezinárodního projektu Edison (Education. Drive. Internationality. Students. Opportunity. Network.) Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích,a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti Read More …

Výsledky testů Scate z němčiny a angličtiny žáků 4. a 7. ročníků ve školním roce 2017/18

V průběhu druhého pololetí letošního roku absolvovali  žáci našich 4. a 7. ročníků testy SCATE, které mají za úkol změřit jazykovou úroveň jednotlivých žáků podle Společného evropského referenčního rámce. Při testování mohou  žáci  dosáhnout těchto  jazykových úrovní A0 počáteční úroveň A1 očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 2. cizího jazyka A2 očekávaná úroveň na ZŠ v 9. ročníku u 1. CJ B1 úroveň Read More …