NEJEN rozšířená výuka cizích jazyků – tentokrát matematika a logika

Motto: „MATH IS THE LANGUAGE OF THE UNIVERSE“ / „MATEMATIKA JE JAZYKEM VESMÍRU“

Kromě výuky cizích jazyků dbáme na naší škole i na kvalitní výuku matematiky – vědy, která je všude kolem nás a je důležitá k úspěchu v moderní informační a technické společnosti. Motivujeme žáky k rozvoji svých matematických a logických schopností, které mohou využít v celé řadě situací každodenního i budoucího profesního života.

Matematickou gramotnost žáků rozvíjíme mnoha způsoby, např.:

 • směřujeme všechny žáky ke zvládnutí učiva v míře odpovídající jejich možnostem, diferencujeme výuku, pracujeme s dělenými skupinami
 • využíváme aktivizující metody včetně výuky metodou CLIL (obsahově a jazykově integrovaného učení) v anglickém jazyce
 • organizujeme akce pro žáky, rodiče i veřejnost
 • Turnaje a akce 2023/2024
 • Světový den logiky
 • Mistrovství akademiků ČR sudoku
 • pořádáme aktivity napříč ročníky a vzdělávacími oblastmi (celoškolní projekt k Mezinárodnímu dni matematiky aj.)
 • Slavíme Mezinárodní den matematiky
 • Ohlédnutí za projektem
 • Mezinárodní den matematiky – TV Antonka
 • mimo jiná aktuální a praktická témata zařazujeme pravidelně do výuky finanční vzdělávání, které nám přináší dlouhodobé úspěchy v soutěži Finanční gramotnost pořádané MŠMT, a to již od 1. ročníku v roce 2010
 • používáme moderní pomůcky a technologie (dataprojektory, grafické tablety, 3D tiskárnu, online nástroje Geogebra, Google Jamboard apod.), a to nejen během distanční výuky
 • žáci mají k dispozici prostor s nástěnnou hrací deskou a nabídkou dalších zábavných matematických aktivit a akcí, stanoviště s logickými hrami, z nichž mnohé zhotovujeme 3D tiskem
 • Matematika zábavně
 • podporujeme žáky v účasti v celé řadě soutěží (Matematická olympiáda, Logická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Pangea, Finanční gramotnost aj.), v nichž dosahujeme výborných výsledků, včetně úspěšné účasti v krajských, regionálních i celostátních kolech, některé ze soutěží pro děti i dospělé i sami pořádáme
 • Nabídka matematických soutěží 2023/2024
 • Vyhlášení výsledků matematických soutěží 2022
 • v rámci rozvoje logického myšlení se věnujeme hádankám, hlavolamům a číselným i strategickým hrám (tangram, sudoku, piškvorky – gomoku atd.), a to již od 1. ročníku
 • Světový den sudoku
 • Vánoční piškvorkový turnaj
 • Velcí učí malé hrát piškvorky
 • ve spolupráci s Českou federací piškvorek a renju (ČFPR) organizujeme pro žáky i veřejnost workshopy a celostátní i mezinárodní gomoku turnaje (Brnocup, Mistrovství světa juniorů a další)
 • Nejlepší hráči světa na ZŠ Antonínská
 • MS juniorů 2021
 • Workshop s úřadujícím mistrem světa
 • spolupracujeme s dalšími organizacemi, zabývajícími se matematikou a logikou, např. s Hráčskou asociací logických her a sudoku (HALAS), JČMF, sdružením na podporu technického vzdělávání a nadaných dětí JCMM, Renju International Federation (RIF), PdF MU aj. i s médii

Napsali a řekli o nás:
Oslava logiky na Antonínské
Brnocup 2022 – TV Spolu
Akce světového významu – TV Spolu
Brno Mekkou piškvorek – TV Spolu
MS juniorů 2021 – ČFPR
Brno hostilo světový šampionát – Blesk
Na Antonínské hráli piškvorky mistři – Zpravodaj Brno-střed