Postup do celostátního kola v matematické soutěži

V rámci pestré nabídky matematických soutěží na naší škole se žáci i letos účastnili celorepublikové soutěže Pangea. Soutěžící ze základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií při ní řešili reálné příklady ze života se společenskovědní, přírodovědnou či jinou aktuální tematikou. Během 45 minut čekalo na účastníky 15 úloh s různou obtížností.
Velkého úspěchu dosáhla žákyně 7. ročníku Soňa Antonická, která byla 8. nejlepší z Jihomoravského kraje a z celkového počtu 8 758 vrstevníků ze 437 škol celé ČR postupuje do celostátního kola. Blahopřejeme a i ostatním žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Autor: Mgr. Jana Horáková