Příroda očima objektivu – terénní cvičení žáků

V rámci projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti připravil tým pedagogů dvoudenní terénní cvičení pro žáky vybraných tříd. Hlavním cílem aktivity bylo nejen zažít výuku venku, ale především vyzkoušet různé dovednosti a ověřit si v praxi své schopnosti při různých činnostech. Žáci první den mapovali park Lužánky pohledem odborníka (např. entomolog, botanik, dendrolog, matematik,….), shromažďovali potřebné informace, pozorovali a zaznamenávali výsledky do svých pracovních listů. Druhý den zpracovávali velkoformátový informační plakát, který pak sloužil jako podklad pro vlastní prezentaci před ostatními skupinami. Celý program dokumentoval tým reportérů. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další podobné aktivity.
autor: Mgr. Jaromír Popíchal