Evropský den jazyků

26. září je Evropský den jazyků. Naše děti pracují podle programu rozšířené výuky cizích jazyků, proto každoročně tento den připomínáme v hodinách „pestřejší“ formou výuky. Cizí jazyk lze procvičovat písničkami, slovem, ale i tancem. Malá fotodokumentace svědčí o skutečném zájmu dětí zapojit se do takové práce. 
autor: Mgr. Pavla Borkovcová