Projekt Edison

Stejně jako minulý rok, i letos ve dnech 1. až 5. 10. proběhl na ZŠ Antonínská Projekt Edison, kdy zahraniční vysokoškolští studenti navštěvují vybrané základní školy v ČR a seznamují žáky s historií, kulturou a dalšími zajímavostmi svých zemí. Komunikačním jazykem je angličtina. Letos nás navštívili student z Pákistánu a studentky z Gruzie, Ukrajiny, Turecka, Kolumbie a Thajska. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky ZŠ s tradicemi různých, pro nás často exotických zemí , a bourat nejrůznější předsudky, což se díky vstřícným a bezprostředním zahraničním studentům daří.  Žáci si navíc aktivně i pasivně procvičí angličtinu, takže vidí, že jejich práce v hodinách má nějaké praktické využití. Díky letošnímu projektu se dozvěděli, že pes opravdu není typické thajské jídlo, Gruzie, Ukrajina, Turecko
a Kolumbie nabízí krásnou přírodu a bohatou kulturu i gastronomii a Pákistán je země, kde žije téměř 193 miliónů lidí. Tato země má také největší počet vysokoškolských studentů na počet obyvatel. V rámci tohoto projektu se setkávají mladí lidé z celého světa, různého původu a vyznání, ale s jediným cílem: prožít hodnotný, svobodný a smysluplný život beze strachu. A tomu napomáhají i tato osobní setkání.

autor: Mgr. Kateřina Svobodová

foto z projektu

komentáře našich žáků