Projekt „Fotoevaluace školy pohledem dětí“

Ve středu 20. prosince 2017 Ekotým školy představil svým spolužákům z 2.stupně výsledek svého prvního společného počinu – projekt „Fotoevaluace školy pohledem dětí„.
Snažili jsme se zachytit prostory školy v daném čase a poukázat tak pomocí fotografie na věci, které se nám líbí i na to, co bychom mohli společně měnit.
Fotografie jsme na odpoledních setkáních třídili, popisovali a skládali do krátké prezentace.
Děkujeme vedení školy za podporu našich aktivit i za osobní účast na naší prezentaci. Poděkování také patří všem, kteří se podíleli na realizaci projektu a vystřídali se i v roli prezentátorů.
autor: Mgr. Jaromír Pospíchal