Projekt Edison

Projekt Edison
Od 25.2. – 4.3. 2018 proběhne na naší škole mezinárodní projekt Edison (Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.)

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích,a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Zde jsou medailonky stážistů.
autor: Mgr. Monika Prokopová Štachová