Minisčítání 2020

Během distanční výuky se některé třídy 2. stupně zapojily do Minisčítání 2020, zábavně-vzdělávacího
projektu Českého statistického úřadu. Tento projekt probíhal on-line od 1.11. do 13.12.2020. Zapojení
žáci tak měli možnost osvojit si základní principy sběru, zpracování a využívání statistických dat.
Těmto tématům se žáci věnují nejen v předmětu Matematika, ale také v Zeměpisu a Environmentální
výchově. Děkuji všem zapojeným třídám. Více informací najdete na stánkách www.miniscitani.cz
autor: Jaromír Pospíchal